TVR is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden!

 
Heb je interesse om lid te worden? Kom eens vrijblijvend langs op ons park.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris. 
Mail of bel de secretaris om kennis te maken, het park te bekijken en eventueel een balletje te slaan. U kunt ook direct gebruik maken van het inschrijfformulier
 
De inschrijving dient (conform KNLTB-vereiste) schriftelijk te gebeuren, voorzien van een foto! 
 
Stuur het inschrijvingsformulier naar het secretariaat of geef het af aan de dienstdoende baancommissaris op het park.
 
De contributie bedraagt per kalenderjaar:
Senioren: € 225,00 
Niet- spelend: € 100,00
Junior: € 100,00
Jeugd: €   50,00
Donateur: minimaal € 25,00
De contributie moet uiterlijk op 1 januari zijn voldaan.
 

Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar uiterlijk, schriftelijk of per e-mail, vóór 1 november van het betreffende jaar aan het secretariaat moet zijn gemeld.
Het bestuur heeft besloten hier strikt de hand aan te houden. Dit gezien de vele, veel te late opzeggingen die ieder jaar weer plaatsvinden met alle consequenties van dien.
Denk hierbij aan het lidmaatschap bij de KNLTB en de roosters voor baandiensten die dan vaak al zijn gemaakt. Te late opzeggingen worden dus niet geaccepteerd maar omgezet naar een niet-spelend-lidmaatschap voor het nieuwe jaar.
Dit houdt o.a. in dat je blijft ingedeeld in de baandiensten.
 
© 2020 Tennis Vereniging Residentie
 

Adres TVR

Tennis Vereniging Residentie
Oosteinde 3-5
2271 EA Voorburg
Rekeningnummer TVR
NL84 INGB 0001942388 t.n.v. Penn. Tennis Vereniging Residentie