Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Tennis Vereniging Residentie

Na uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen en ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond op onze vereniging. U kunt onderstaand online formulier invullen of kiezen om het .doc bestand te downloaden en zelf in te vullen. Aanmeldingsformulier TVR Versie Nov 2020
Word – 74.5 KB 1 download

TVR is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden!

Heb je interesse om lid te worden? Kom eens vrijblijvend langs op ons park.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris. 
De vereniging zet zich in voor de werving en begeleiding van nieuwe leden.
 
TVR heeft een privacyverklaring opgesteld. Klik hier om de privacyverklaring te bekijken.
 
Mail of bel de secretaris om even kennis te maken, het park te bekijken en eventueel een balletje te slaan. Je kunt ook direct gebruik maken van het inschrijfformulier, zie hierboven. 
 
De inschrijving dient (conform KNLTB-vereiste) schriftelijk te gebeuren, voorzien van een foto! 
 
Stuur het inschrijvingsformulier naar het secretariaat via de mail.
 
De contributie bedraagt per kalenderjaar:
Senioren: € 225,00 
Niet- spelend: € 112,50
Junior: € 100,00
Jeugd: €   50,00
Donateur: minimaal € 25,00
De contributie moet uiterlijk op 1 januari zijn voldaan.
 

Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar uiterlijk, schriftelijk of per e-mail, vóór 1 november van het betreffende jaar aan het secretariaat moet zijn gemeld.
Het bestuur heeft besloten hier strikt de hand aan te houden. Dit gezien de vele, veel te late opzeggingen die ieder jaar weer plaatsvinden met alle consequenties van dien.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lidmaatschap bij de KNLTB. Te late opzeggingen worden dus niet geaccepteerd maar omgezet naar een niet-spelend-lidmaatschap voor het nieuwe jaar.
 
© 2020 Tennis Vereniging Residentie
 

Adres TVR

Tennis Vereniging Residentie
Oosteinde 5
2271 EA, Voorburg
Rekeningnummer TVR
NL84 INGB 0001942388 t.n.v. Penn. Tennis Vereniging Residentie