Nieuwe Leden

TVR zet zich in voor de werving en begeleiding van nieuwe leden. Dit seizoen ligt het accent op de begeleiding van leden die recent of de afgelopen drie seizoenen zijn lid geworden. TVR wil hiermee de binding met de vereniging versterken en in stand houden. 

Activiteiten zijn o.a.:

• Organisatie Open Dag (of een alternatief hiervoor) waarbij belangstellenden informatie           wordt gegeven over de vereniging
• Organisatie van de Introductieavond voor nieuwe leden inclusief de Instructie Verantwoord omgaan met Alcohol (IVA), uitleg over de gang van zaken bij TVR en - in samenwerking met     de Exploitatiecommissie - uitleg over de baandiensten voor wat betreft de inzet van de leden achter de bar
• Advies geven over de inrichting van activiteiten waarbij de belangen van nieuwere leden worden behartigd
• Nieuwe leden stimuleren deel te nemen aan activiteiten, zoals deelname aan het Invitatietoernooi, teamwedstrijden, informele activiteiten etc.
• Een platform zijn voor de inbreng van nieuwe ideeën of behoeften die kunnen ontstaan bij nieuwere leden