Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar uiterlijk, per e-mail, vóór 1 november van het betreffende jaar aan het secretariaat moet zijn gemeld.
 
Het bestuur heeft besloten hier strikt de hand aan te houden. Dit gezien de vele, veel te late opzeggingen die ieder jaar weer plaatsvinden met alle consequenties van dien.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lidmaatschap bij de KNLTB.
Te late opzeggingen worden dus niet geaccepteerd maar omgezet naar een niet-spelend-lidmaatschap voor het nieuwe jaar.
 
Opzegging per mail naar: secretariaatTVR@gmail.com 
© 2020 Tennis Vereniging Residentie