Exploïtatiecommissie (EC)

De Exploïtatiecommissie (EC) bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Gerard v.d. Vooren

Marjan Koeman, Ingrid de Leijser, Jet Frank, Inge Zoutendijk, Inge de Jong en Pia de Kater

Wat doet de Exploitatiecommissie (EC)?

De EC draagt de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het `horeca-gedeelte' van de vereniging in de ruimste zin van het woord. Ook is de EC verantwoordelijk voor de onderhoud van het park. Dit betekent onder andere dat wij ervoor zorgen dat er altijd voldoende voorraad is voor wat betreft eten en drinken, maar ook voor het schoonhouden van het clubhuis, de bezetting van de bar enz.

Maar ook zorgen wij voor het onderhoud van de banen, het terras enz. Dit kunnen we niet helemaal alleen en we hebben hiervoor dan ook de hulp van alle leden nodig. De barbezetting wordt dan ook geregeld middels het daarvoor bestemde rooster.

Een actueel rooster wordt tijdig per e-mail toegestuurd en hangt tevens in het clubhuis.

Ook voor feesten en bijvoorbeeld bij toernooien, waarbij er ´s avonds een maaltijd wordt geserveerd, wordt vaak de hulp van de EC ingeschakeld. 

Baandiensten

Alle leden tot en met 70 jaar zijn - conform de regels van de vereniging - verplicht om een aantal keren per seizoen een baandienst te draaien. Hiervoor worden door de EC speciale roosters opgesteld, die per e-mail worden toegezonden en in het clubhuis op het prikbord hangen. Nieuwe leden zullen altijd samen met een ervaren lid worden ingedeeld, zodat zij goed wegwijs gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk dat je, zodra je het rooster ontvangt, goed nakijkt op welke dag je bent ingedeeld en dit in je agenda schrijft.

Voor details inzake de baandiensten klik hier...