Agenda 

Het eerstvolgende tennisevenement is het wintermutsentoernooi op 12 februari van 12.00-15.00 uur