Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Tennis Vereniging Residentie

Wij verwelkomen u graag!

Aanmelden bij Tennis Vereniging Residentie houdt in dat u gebruik mag maken van de faciliteiten op tennispark Vreugd & Rust, u lid wordt van onze vereniging en van de Koninklijke Nederlandse Tennis Bond (KNLTB). De voorwaarden van de vereniging (en van de KNLTB) zijn van toepassing bij en na de aanmelding. U mag gebruik maken van de faciliteiten zodra u de contributie heeft voldaan.

 

U kunt onderstaand aanmeldingsformulier gebruiken om direct lid te worden. Na uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen en ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond op onze vereniging. De verwerking van uw gegevens staat vermeld in onze privacyverklaring.Voor de KNLTB pas is een duidelijke gezichtsfoto nodig. Deze foto kan apart worden gemaild naar secretariaattvr@gmail.com

U mag een zelfgemaakte (selfie) foto gebruiken. 

Door verzending van dit formulier ga ik akkoord met de aanmelding bij Tennis Vereniging Residentie, KNLTB en met de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring van TVR.

Als u hier bezwaar tegen heeft vragen wij u om eerst met ons in contact te komen door een email te sturen naar secretariaattvr@gmail.com


Contributie

De contributie bedraagt per kalenderjaar 
Senioren: vanaf 2024 € 325
Junior (vanaf 10 jaar; peildatum 1 januari) : € 100
Niet- spelend lid: € 100
Proeflidmaatschap: € 35 (drie maanden)
Zomerchallenge: € 60 (alleen de maanden juni, juli, augustus en september)
Donateur: minimaal € 25
De contributie moet uiterlijk op 1 januari zijn voldaan.
Bij aanmelding in de loop van het kalenderjaar, wordt de contributie naar rato per maand berekend. Lidmaatschappen vanaf 1 november van elk jaar, worden gelijk aangegaan voor het daarop volgende kalenderjaar. 

 

Wijzigen of opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
Als u tijdens het lopende seizoen uw lidmaatschap wegens persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige blessure) wil wijzigen in niet-spelend lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, stuur dan uw afmelding uiterlijk op 31 oktober van het lopende seizoen naar het secretariaat (secretariaattvr@gmail.com). Tijdige opzegging is van belang in verband met de peildatum van de KNLTB.
 

Adres TVR

Tennis Vereniging Residentie
Oosteinde 3-5
2271 EA, Voorburg
Telefoonnummer: 06-54627559 (voorzitter)
Rekeningnummer TVR
NL84 INGB 0001942388 t.n.v. Penn. Tennis Vereniging Residentie
KvK Den Haag 40408785