Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
Als u tijdens het lopende seizoen uw lidmaatschap wegens persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige blessure) wil wijzigen in niet-spelend lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, stuur dan uw afmelding uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar naar de vereniging via secretariaatTVR@gmail.com .
 
Tijdige opzegging is van belang in verband met de peildatum van de KNLTB.
Mocht uw opzegging binnenkomen na de sluitingsdatum van 31 oktober, dan brengen wij u voor het nieuwe jaar de kosten voor een niet-spelend lidmaatschap in rekening. Deze bedragen € 100.