Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
Als u tijdens het lopende seizoen uw lidmaatschap wegens persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige blessure) wil wijzigen in niet-spelend lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, stuur dan uw afmelding uiterlijk op 31 oktober van het lopende seizoen naar het secretariaat.
Tijdige opzegging is van belang in verband met de peildatum van de KNLTB.
Mocht uw opzegging binnenkomen na de sluitingsdatum van 31 oktober, dan brengen wij u voor het nieuwe jaar de kosten voor een niet-spelend lidmaatschap in rekening. Deze bedragen € 100.
 
Opzegging kan per mail naar: secretariaatTVR@gmail.com