TVR is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden!

 
Heb je interesse om lid te worden? Kom eens vrijblijvend langs op ons park.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris. 
Mail de secretaris om kennis te maken, het park te bekijken en eventueel een balletje te slaan. U kunt ook direct gebruik maken van het inschrijfformulier
 
De contributie bedraagt per kalenderjaar (per januari 2023):
Senioren: € 295 
Niet- spelend: € 100
Junior (vanaf 10 jaar; peildatum 1 januari) : € 100
Proeflidmaatschap € 35
Donateur: minimaal € 25
De contributie moet uiterlijk op 1 januari zijn voldaan. Als u lid wordt in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato berekend. Lidmaatschappen aangegaan per 1 november van elk jaar, lopen het daaropvolgende jaar door. 
 

Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Als u tijdens het lopende seizoen uw lidmaatschap wegens persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige blessure) wil wijzigen in niet-spelend lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, stuur dan uw afmelding uiterlijk op 31 oktober van het lopende seizoen naar het secretariaat (secretariaattvr@gmail.com). Tijdige opzegging is van belang in verband met de peildatum van de KNLTB.

 

Adres TVR

Tennis Vereniging Residentie
Oosteinde 3-5
2271 EA Voorburg
Rekeningnummer TVR
NL84 INGB 0001942388 t.n.v. Penn. Tennis Vereniging Residentie