Introductie nieuwe leden 

TVR zet zich in voor de werving en begeleiding van nieuwe leden. TVR wil hiermee de binding met de vereniging versterken en in stand houden. Heb je interesse om lid te worden? Kom eens vrijblijvend langs op ons park. Mail de secretaris om even kennis te maken, het park te bekijken en eventueel een balletje te slaan. Als je lid bent geworden word je uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin we graag kennis met je maken en je alles uitleggen over het reilen en zeilen van onze gezellige vereniging. 
 

Activiteiten zijn o.a.:

 • Organisatie Open Dag (of een alternatief hiervoor) waarbij belangstellenden informatie wordt gegeven over de vereniging
 • Advies geven over de inrichting van activiteiten waarbij de belangen van nieuwere leden worden behartigd
 • Nieuwe leden stimuleren deel te nemen aan activiteiten, zoals deelname aan het Invitatietoernooi, teamwedstrijden, informele activiteiten etc.
 • Een platform zijn voor de inbreng van nieuwe ideeën of behoeften die kunnen ontstaan bij nieuwere leden

Faciliteiten:

 • Voldoende banen om te spelen
 • KNLTB voorjaar en najaarscompetitie
 • Tennisballen van de vereniging voor vrij spelen
 • Spelen kan dagelijks van 9.00 - 22.00 uur met verlichting op de banen (ook in het weekend)
 • Ook in de winter kan er worden gespeeld op de banen 
 • Douche en omkleedruimte
 • Gezellige bar en restaurant
 • Groot en zonnig terras
 • Digitaal reserveringssysteem
 • Gelegen in een prachtig groene omgeving met hoge bomen en bijzondere vogels
 • Voldoende parkeergelegenheid 

Lessen:

 • We hebben meerdere mogelijkheden voor rackettrekken waardoor je gemakkelijk kan trainen
 • Op park Vreugd & rust is tennisschool Derk Reuland werkzaam

 

Contributie:

De contributie bedraagt per kalenderjaar (vanaf januari 2022):

 • Senioren : € 260
 • Niet- spelend: € 100
 • Donateur: minimaal € 25

Bij aanmelding in de loop van het kalenderjaar, wordt de contributie naar rato per maand berekend. Lidmaatschappen vanaf 1 november van elk jaar, worden gelijk aangegaan voor het daarop volgende kalenderjaar. 

 

Wijzigen en/of opzeggen lidmaatschap:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Als u tijdens het lopende seizoen uw lidmaatschap wegens persoonlijke omstandigheden (zoals een langdurige blessure) wil wijzigen in niet-spelend lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, stuur dan uw afmelding uiterlijk op 31 oktober van het lopende seizoen naar het secretariaat (secretariaattvr@gmail.com). Tijdige opzegging is van belang in verband met de peildatum van de KNLTB. Mocht uw opzegging binnenkomen na de sluitingsdatum van 31 oktober, dan brengen wij u voor het nieuwe jaar de kosten voor een niet-spelend lidmaatschap in rekening. Deze bedragen € 100.

 

Adres TVR

Tennis Vereniging Residentie

Oosteinde 5

2271 EA, Voorburg

Contact: secretariaattvr@gmail.com

Rekeningnummer TVR

NL84 INGB 0001942388 t.n.v. Penn. Tennis Vereniging Residentie