nieuwsbrief_2018_3
PDF – 1.1 MB 487 downloads

nieuwsbrief_2018_2
PDF – 742.6 KB 389 downloads

Privacy en TVR

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook TVR wil u graag meenemen in wat dat voor u en de vereniging inhoudt.

Volg deze link om op de pagina ´Privacy´ te komen en lees de TVR Privacyverklaring.


Nieuw Bestuur per 9 februari 2018

Op vrijdag 9 februari 2018 is tijdens de Algemene Leden Vergadering het nieuwe Bestuur aangetreden.

Zie meer info op de pagina Bestuur...

 

 

Met applaus van de aanwezigen is Hans Hoogenes tijdens de ALV benoemd tot 'Erelid´ van TVR.

 

Na 17 jaar actief te zijn geweest in het Bestuur van de Vereniging als voorzitter neemt René Prijkel deze taak over.